Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar Airsoft Szabályzat

2010

NYILATKOZAT:

az airsoft játékosok nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai

szervezetet, politikai, vallási, vagy etnikai csoportot. Az airsoft a paintballhoz hasonló,

biztonságos, erőszakmentes, stratégai-taktikai játék, melyet törvénytisztelő állampolgárok

százezrei űznek világszerte. Az airsoft nem kívánja a háborút, a fegyveres konfliktusokat

dicsőíteni, nem a valóságot szimulálja - csupán egy játék. Az airsoft eszközök olyan országokban

is szabadon birtokolhatók, ahol a legszigorúbb szabályozás alá esik a fegyvertartás.

E dokumentum a forrás feltüntetésével, változtatás nélkül, szabadon terjeszthető. E

dokumentumból származó minden más munkának szabad terjesztésűnek kell lennie. A szerzők

fenntartják a munkájukhoz fűződő elismerés jogát, és egyúttal mentesítik magukat a mások által

beiktatott módosítások következményei alól. Ez a nyilatkozat elválaszthatatlan része a

dokumentumnak.

* * *

MI AZ AIRSOFT?

A szó jelentése műanyag gömblövedéket kilövő, alacsony energiájú légfegyverekre, és a velük

ű

zött csapatjátékra utal. Az airsoft-fegyverek az eredeti eszközök hasonmásai, ám teljesen

eltérnek az igazi lőfegyverektől. Teljesítményük tipikusan 0.5-3.3 Joule, ezért meg sem közelítik

a szabadon tartható légfegyverekre előírt 7.5 J, vagy a festéklövő-fegyverekre érvényes 15 J

korlátot. A “BB” gömblövedékek nem hagynak festéknyomot, így az eltalált játékosnak kell a

találatot jeleznie. Az airsoft tehát a résztvevők becsületességén, korrektségén alapszik - inkább

komoly hobbi, mint versenysport.

BEVEZETÉS

A Magyar Airsoft Szabályzat (MASZ) a biztonságos, kulturált játékhoz nyújt alapot. Minden

játékosnak tisztában kell lennie a benne foglaltakkal, és elfogadnia azokat. A MASZ „lefelé

nyitott” rendszer, tehát szabadon alkalmazhatunk a benne leírtaknál szigorúbb szabályokat!

Speciális szabályok és kiegészítések is bevezethetők, amennyiben nem sértik a biztonsági

előírásokat! A speciális szabályokra a játék meghirdetésekor, és annak megkezdése előtt is fel

kell hívni a figyelmet!

ENERGIA ÉS SEBESSÉG

A fegyverek teljesítményét a lövedék csőtorkolatnál mért energiája (Joule) határozza meg, mely

a lövedék súlyának és sebességének függvénye. A szabályzatban feltüntetett m/s (vagy fps)

értékek kizárólag 0.2 gramm súlyú BB-vel érvényesek, a bemérést mindig ilyen lövedékkel

végezzük! (lásd Kronózási melléklet) FIGYELEM! Nehezebb lövedékkel mérve csak a sebesség

csökken, a fegyver ereje nem változik!

Torkolati sebesség

(.20 BB)

Torkolati

energia

m/s láb/s (fps) Joule

Kategória

100 330 1

106 350 1.1

120 400 1.5

Kézi- és támogatófegyverek

(Max. 120 m/s, 400 fps)

130 430 1.7

140 460 2

150 500 2.2

Félautomata mesterlövészfegyverek

(Maximum 150 m/s, 500 fps)

160 530 2.6

170 560 2.9

180 600 3.3

Ismétlő mesterlövészfegyverek

(Maximum 180 m/s, 600 fps)

* A táblázatban feltüntetett fps és m/s értékek kerekítettek

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

0. Alapfeltételek:

Airsoft rendezvényt csak arra alkalmas, legális területen, a tulajdonos

engedélyével, a megfelelő hivatalos szervek tájékoztatása után (pl. rendőrség, erdészet), a

törvényi háttér ismeretében szabad lebonyolítani (fegyver-, természetvédelmi-, erdővadgazdálkodási

törvények, rendeletek). A környezet megóvása érdekében biológiailag lebomló

lövedék használata JAVASOLT! Minden résztvevőnek ismernie kell a biztonságos

fegyverkezelés (7-8. pont) és a játék szabályait. Alkoholt vagy más cselekvőkészséget

befolyásoló szert fogyasztani, azok hatása alatt részt venni, ÉS A TERÜLETEN

TARTÓZKODNI TILOS!

1. Szemvédő használata:

a pálya teljes területén, az esemény teljes időtartama alatt, minden

játékosnak és játékterület közelében tartózkodónak szemvédőt kell viselnie! Szemvédőt a játék

ideje alatt levenni SZIGORÚAN TILOS! Szemvédő nélküli emberre lőni TILOS!

Védőfelszerelés nélkül pályán tartózkodó személy esetén a játékot azonnal fel kell függeszteni!

2. Szemvédő típusa:

a szemvédőnek minden irányból megfelelő védelmet kell nyújtania,

stabilan, elmozdulás nélkül kell a szemüreget védenie, futás, intenzív testmozgás esetén is. Erre a

fejpánttal rögzített, teljesen zárt szemvédők a legalkalmasabbak! Csak az ANSI Z87.1 vagy EN

166-F szabványnak megfelelő, vagy annál erősebb polikarbonát védőszemüvegek, paintballairsoft

maszkok használhatók! Acélrácsos szemvédő viselése engedélyezett, ha a huzalvastagság

meghaladja a 0.6mm-t, és a rács szövése 4x4mm-nél sűrűbb. Rácsos szemvédőt használatba

vétel előtt alaposan tesztelni kell! Nem megfelelő vagy sérült szemvédő viselése TILOS és

BALESETVESZÉLYES!

Ha a szemvédőn védelmi fokozat nincs feltüntetve, úgy azt viselés előtt tesztelésnek

KÖTELEZŐ alávetni! A Játékszervező bármikor elrendelheti a tesztelést. Ilyenkor legalább 1.5

Joule (120m/s) teljesítményű fegyverrel, minimum 3 lövést kell egyesével leadni a hátulról

megtámasztott szemvédőre, 1 méter távolságból. Az eszköznek törés-repedés nélkül kell

elviselnie a legerősebb fegyverek lövéseit is.

3. Arcvédő:

rövid távolságról, különösen épületharc (CQB) közben leadott lövésektől a játékos

fogazata könnyen megsérülhet, ezért megfelelő arcvédő (műanyag-, neoprén-, rácsos maszk, 4-5

réteg kendő, fogvédő) viselése MINDENKINEK JAVASOLT! Aki megfelelő arcvédő nélkül

vesz részt a játékban, SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI!

4. Egyéb védőfelszerelés:

a sérülések elkerülésére minél kevesebb bőrfelületet hagyjunk

fedetlenül. Gyakorló/terepruha, kesztyű, sapka vagy sisak, bakancs, térd és könyökvédő viselése

JAVASOLT!

5. Találatjelző:

játékból kiállás jelzésére (lásd Játékszabályok, 3. pont) egy darab fluonarancssárga

színű sapka vagy legalább 40x40cm-es kendő KÖTELEZŐ!

6. Fegyver és lövedék:

kizárólag 6mm műanyag (vagy környezetbarát) BB gömblövedéket

célbajuttató, maximum 3.3 Joule (180m/s) torkolati energiájú, sorozatgyártásban készült, vagy

azok teljes belső szerkezetével (cső, hopup, meghajtás) rendelkező airsoft-légfegyverek

engedélyezettek. Fémből, üvegből, vagy egyéb magas keménységű anyagból készült, nehezen

deformálódó lövedékek használata TILOS ÉS BALESETVESZÉLYES! Lézer-irányzékon kívül

bármilyen célzóberendezés használható. 8mm-es airsoft-fegyverek, házilag barkácsolt,

átalakított, és egyéb lövőeszközök TILTOTTAK! Kiskorú, de minimum tizenhatodik évét

betöltött személy csak nagykorú felügyeletével használhat airsoft-fegyvert!

7. Fegyverhasználat:

a) Csak célzott lövést szabad leadni!

Fedezék mögül kitartott, ablakon-ajtónyíláson át

bedugott, stb. fegyverrel, VAKTÁBAN TÜZELNI TILOS ÉS BALESETVESZÉLYES! Kiállt

játékosra, csapattársra, megkülönböztető jelzést viselő személyre lőni TILOS!

b) Kötelező minimális lőtávolság:

1.5 Joule (400 fps) feletti teljesítményű fegyverekkel

sorozatlövést leadni és 20m-nél közelebbről játékosra lőni TILOS!

c) Épületharc:

 

szabályait a játék típusa határozza meg.

· Belterekre, rövid lőtávolságokra korlátozott játék: maximális torkolati energia 1.1 Joule

(350 fps) és RÖVID sorozatlövés engedélyezett! Maximum feletti fegyverek TILTOTTAK!

· Épületharcot mellékesen tartalmazó játék: beltérben és annak 10m sugarú körzetében

maximum 1.5 Joule (400 fps) és KIZÁRÓLAG egyes lövés engedélyezett! Sorozatlövés csak

a 10m zónán kívül, épületre- vagy abból kifelé tüzelve adható le.

d) 10m-nél rövidebb lőtávolságnál, ha a szituáció lehetővé teszi (pl. rajtaütés, hátbakerülés),

tüzelés helyett szólítsuk fel az ellenfelet a megadásra! (lásd Játékszabályok, 6. pont)

e) Csőtorkolatot játékoshoz érinteni, másik fegyverét megfogni vagy megérinteni, közvetlenközelről,

rászorított csőtorkolattal lövést leadni SZIGORÚAN TILOS!

f) Állatra TILOS lövést leadni!

g) A játékos legyen tisztában fegyvere teljesítményével. A mérést mindig .20 gramm súlyú BBvel

kell elvégezni! A bemérés megtagadása játékból kizárást von maga után!

h) Gázüzemű (HFC-134a, green gas, szén-dioxid, stb.) fegyvereknél mérést a helyszínen,

környezeti hőmérsékletre felmelegedett gáztartállyal kell elvégezni. Sose használjunk olyan gázt,

amit a gyártó nem javasol fegyverünkhöz, illetve aminek nem vagyunk tisztában a

teljesítményével! Nem megfelelő hajtógáz használata BALESETVESZÉLYES!

8. Fegyverkezelés: igyekezzünk olyan körültekintően forgatni az airsoft-eszközöket, mintha

igazi fegyverrel bánnánk!

· Játékon kívül lövést KIZÁRÓLAG a szervező által kijelölt próbahelyen, biztonságos

irányba szabad leadni!

· Játékterületen- és játékidőn kívül fegyverbe épített biztosító használata KÖTELEZŐ!

· Csak a játék kezdetekor, a szervező utasítására helyezhető tár a fegyverbe. A játék

lefújásakor automatikusan, felszólítás nélkül ürítsünk és biztosítsunk! A játék területén-,

és a próbahelyen kívül a tárat vegyük ki! Csődugó használata javasolt!

· FIGYELEM! A tár eltávolítása után a csőben még lövedék maradhat! A teljes ürítéshez a

tár eltávolítása után adjunk le biztonságos irányba legalább 2-3 lövést!

· Csak akkor tegyük ujjunkat az elsütőbillentyűre, ha már célra tartjuk a fegyvert. Minden

más esetben a mutatóujjunknak a sátorvason kívül a helye!

· Mindig kezeljük úgy a fegyvert, mintha töltve lenne. Amikor csak lehetséges, a

csőtorkolat biztonságos irányba mutasson, másik játékost ne keresztezzen! Tüzelés előtt

ellenőrizzük a cél mögötti területet.

· Az airsoft fegyvereket töltetlen állapotban, zárt tárolóeszközben kell szállítani. A

hozzátartozó lövedékektől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy

illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Javasolt az akkumulátort is eltávolítani.

9. Nem játékosok a pályán: a játékban nem résztvevő személyek (felügyelő, szervező, fotósfilmes,

néző) a védőfelszerelésen túl fluoreszkáló (láthatósági) mellényt, vagy más élénk színű

ruházatot kötelesek viselni! Kívülálló személy pályára tévedése esetén a játékot haladéktalanul

fel kell függeszteni! Megkülönböztető jelzést viselő személyekre SZIGORÚAN TILOS tüzelni!

A játékszervező korlátozhatja a nem-játékos résztvevők számát, mozgásterét. A fotósok-filmesek

jelenlétükkel nem zavarhatják a játékot.

10. Pirotechnika: pirotechnikai eszközök használata TILOS – kivétel, ha a szervező másként

rendelkezik. Ebben az esetben is csak előre meghatározott fajtájú, mennyiségű, hatályos

jogszabályok szerint szabadon birtokolható pirotechnika lehetséges! Pirotechnika kezelésénél

mindig viseljünk védőkesztyűt! SOSE használjunk olyan eszközt, melynek nem vagyunk

tisztában a kezelésével! Petárda, gáz-riasztó fegyver, rendvédelmi szervek számára gyártott fény

és hanggránát (flashbang) használata SZIGORÚAN TILOS! Füstképző pirotechnikát épületben,

beltérben használni TILOS!

11. Baleset: amennyiben a pályán ellátást igénylő sérülés történik, a játékot haladéktalanul fel

kell függeszteni, és a szervezőt azonnal értesíteni kell!

FEGYVERKATEGÓRIÁK

FIGYELEM! A szabályzatban szereplő maximális teljesítményadatok nem kitűzött célok, amit

a játékosnak el kell érnie! Jelentősen gyengébb fegyverekkel is maradéktalanul élvezhető a játék!

A pontosságot, lőtávolságot, a hatékonyságot legkevésbé a fegyver ereje határozza meg!

Az airsoft fegyvereket az alábbi hat kategóriába soroljuk:

Kézifegyverek: általános kategória. Géppisztolyok, gépkarabélyok, hadipuskák, pisztolyok,

sörétes puskák, alacsony teljesítményű ismétlőfegyverek tartoznak ide. Maximális energiájuk 1.5

J (400 fps) és tárkapacitásuk nem lehet több, mint 600 BB. Motoros tár használata NEM

engedélyezett!

Félautomata mesterlövészfegyverek: távcsővel felszerelt, legalább 95 cm hosszú, csak egyes

lövés leadására alkalmas félautomata puskák (pl. M14, M21/M25, PSG-1, G3SG/1, MSG90, SR-

25/Mk11, SPR/Mk12, Dragunov, M82A1). Maximális tárkapacitás 80 BB. Torkolati energiájuk

meghaladja az 1.5 Joule-t, maximum 2.2 Joule (500 fps). 20 méternél közelebbről TILOS velük

játékosra lövést leadni! Egyszerre egy darab lövedéknél nem lehet több a levegőben! Minimális

lőtávon belül használható második fegyver viselése KÖTELEZŐ! Beltérben, közelharcra a

minimális lőtáv megtartása mellett sem használhatók, épületből kifelé tüzelésre viszont igen.

Csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek kezelhetik!

Ismétlő mesterlövészfegyverek: távcsővel felszerelt, legalább 95 cm hosszú, kézi erővel

működtetett ismétlőpuskák (pl. M700, M24, M40, L96A1, Steyr SSG, M200, DSR-1) Maximális

tárkapacitás 40 BB. Torkolati energiájuk meghaladja az 2.2 Joule-t, maximum 3.3 Joule (600

fps). 20 méternél közelebbről TILOS velük játékosra lövést leadni! Minimális lőtávon belül

használható második fegyver viselése KÖTELEZŐ! Beltérben, közelharcra a minimális lőtáv

megtartása mellett sem használhatók, épületből kifelé tüzelésre viszont igen. Csak tizennyolcadik

életévüket betöltött személyek kezelhetik!

FIGYELEM! A játékosnak ismernie kell a lőtávolság helyes megbecslését! (Mekkorának látszik

adott nagyításnál, távcsövön keresztül egy emberalak, vagy annak részlete 20 méterről.) Játék

előtt javasolt a távolságot pontosan kimérni és gyakorolni!

Támogató fegyverek: automata működésre (sorozatlövésre) képes, nagykapacitású tárral ellátott

golyószórók, géppuskák. Villalábbal kell rendelkezniük, VAGY hasonlítaniuk valamely létező,

igazi csapattámogató fegyverre (M60, M249, M240, RPK, RPD, PKM, MG3/MG42, HK21).

Maximális energiájuk 1.5 J (400 fps). Tár korlátozás nincs! Ezt a fegyverkategóriát a játék

közben csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek kezelhetik!

Gránátvetők: nagymennyiségű (14-180db) BB egyidejű kilövésére alkalmas, gázzal működű,

40mm airsoft “gránátokat” befogadó, közelharcban használatos eszközök. Önállóan vagy

kézifegyverre erősítve alkalmazhatók. Felszerelésük támogató- vagy mesterlövészfegyverekre

nem engedélyezett! Kizárólag 6mm BB lövedékkel működő gránátvető használható!

Aknák, gránátok: gázzal vagy rugóval működtetett, kézi erővel célba juttatott vagy telepített

(pl. botlódrótos) BB-szóró fegyverek, illetve csak hangjelzést kibocsájtó eszközök (pl. sziréna,

síp, pirotechnika). Használatuk kizárólag a játékszervező engedélyével, speciális szabályokkal

lehetséges! Játék befejezése után a telepített eszközöket azonnal el kell távolítani a területről!

Pirotechnikai elven működő BB-szóró eszközök használata SZIGORÚAN TILOS!

JÁTÉKSZABÁLYOK

1. Találat: A játékos testét, ruházatát, felszerelését, illetve a fegyver bármely részét érő lövés

találatnak számít. Csapattárs lövése, illetve a fedezéken, tereptárgyon, növényzeten keresztül

érkező lövedék is találatnak számít. Visszapattanó lövés viszont nem találat! Levetett felszerelési

tárgyakat (pl. fának támasztott fegyver, földre helyezett hátizsák), taktikai pajzsot erő lövés nem

találat! Szintén találatnak minősül a „csendes dobatás” (lásd 7. pont)

2. Találat jelzése: a találatot kapott játékos AZONNAL beszünteti a küzdelmet, majd

AZONNAL FELEMELI legalább az EGYIK KEZÉT, ÉS hangos, lehetőleg többszöri

“MEGVOLT” vagy ”HIT” kiáltással jelzi a találatot. A csak szóbeli találatjelzés NEM

ELEGENDŐ! A játékosra szabadon lehet tüzelni, amíg a találat jelzése nem egyértelmű! Tehát

csak FELTETT KÉZ ÉS HANGJELZÉS EGYÜTT érvényes! Nem szabad viszont kiáltani

"csendes dobatásnál" (lásd 7. pont).

3. Kiállás, visszaállás: találat jelzése után a játékos feje fölé emeli vagy szíjra ereszti fegyverét,

AZONNAL NARANCSSÁRGA SAPKÁT VAGY KENDŐT helyez a fejére, és a játék

megzavarása nélkül, legrövidebb úton távozik a környékről. (Kivétel, ha a szabályok mást írnak

elő.) Számítsunk rá, hogy kiállás közben további találatokat kapunk. A találatjelzőt jól láthatóan,

végig viselni kell! Heves küzdelem, épületharc közben KÉZFELTARTÁSSAL,

KIABÁLÁSSAL, TALÁLATJELZŐ LENGETÉSÉVEL VÉGIG JELEZNI KELL a kiesett

státuszt. A játékosra szabadon lehet tüzelni, ha nem egyértelműen azonosítható, hogy kiállt a

játékból! Narancssárga sapkát vagy kendőt viselőt TILOS lőni vagy fedezéknek használni!

Fokozott figyelemmel kell elhagyni a terepet, hogy ne váljunk célponttá, fedezékké. Szükség

esetén megtorpanhatunk vagy rövid ideig várakozhatunk, ha így zavarjuk kevésbé a játékot.

Épületharcnál a kiálló távozásáig szüneteltetni kell a küzdelmet, ha nincs más lehetősége a

helyiség biztonságos elhagyására. Ilyenkor hangos “KIJÖVÖK!” kiáltással folyamatosan jelezze,

hogy távozni készül.

A visszaállás szabályait a szervező határozza meg. Ha felszerelés- vagy fegyverhiba miatt a

játékos nem tudja folytatni a küzdelmet, szabályosan ki kell állnia (lásd 2-3. pont), és elhagynia a

játékterületet. A hiba elhárítása után ugyanolyan módon állhat vissza, mintha kiesett volna –

amennyiben a játékszabályok ezt lehetővé teszik. (Az akkumulátor cseréje nem számít

meghibásodásnak, ha helyben, gyorsan elvégezhető.)

4. Kommunikáció: találat jelzése után a játékos NEM ADHAT ÁT SEMMILYEN

INFORMÁCIÓT (mutogatással sem!) a még játékban lévőknek! Legfeljebb a találat tényét, saját

kiesését erősítheti meg! Ez különösen érvényes a medik-rendszerű visszaállást alkalmazó

játékokra! A szembenálló felek a játék ideje alatt ne kommunikáljanak egymással - kivétel, ha ez

a játék biztonságát, baleset elhárítását, illetve a játékélmény fokozását szolgálja. Bármiféle

vitatkozásnak, veszekedésnek, az ellenfélen ejtett vélt vagy valós találatok bekiabálásának helye

nincs! Tehát NEM SZÓLÍTJUK FEL a másik játékost kiállásra!

5. Rádiózás: csak PMR típusú adó-vevő rádiók használata engedélyezett. A VOX (hangra

érzékeny) funkciót és a dallamos hívójeleket, csipogást kapcsoljuk ki, mert zavarja a

kommunikációt! Minél ritkábban forgalmazzunk a csapat számára fenntartott csatornán,

üzeneteinket fogjuk rövidre! (Közöljük nevünket, tartózkodási helyünket, majd néhány szóban a

lényeget.) A játékszervező engedélyével egyéb rádiószabvány is alkalmazható, amennyiben

megfelel a Nemzeti Hírközlési Hatóság előírásainak!

6. Megadásra felszólítás („Dobatás”): KIZÁRÓLAG akkor alkalmazható, ha a játékos

HÁTULRÓL vagy OLDALRÓL, MEGLEPETÉSBŐL támadhatna a biztos célt nyújtó

ellenfélre. A felszólításnak hangosnak, egyértelműnek kell lennie (pl. “Dobd el!”, “Kezeket

fel!”). Ha az ellenfél megadja magát, AZONNAL jelezze a “találatot”, és álljon ki a játékból. (A

fegyvert nem kell eldobni.) Ha tétovázik, nem engedelmeskedik, a felszólítónak lövéssel kell a

találatot elérnie! Szemből, nagyobb lőtávolságról, kis célpontot nyújtó játékost, többszörös

túlerőt nem szólítunk fel megadásra! Bármilyen eszközzel dobathatunk (pl. működésképtelen

fegyver, mesterlövészpuska) a biztonsági szabályok megtartásával! Fontos mindkét fél részéről a

sportszerű viselkedés, de mindig a dobatást kezdeményező hibája, ha az ellenfélnek van ideje

tüzet nyitni vagy fedezékbe húzódni!

7. Csendes dobatás: KIZÁRÓLAG akkor alkalmazható, ha a játékos HÁTULRÓL vagy

OLDALRÓL, MEGLEPETÉSBŐL, puszta kézzel HÁROMSZOR-NÉGYSZER gyors

egymásutánban meg tudja érinteni ellenfelét (pl. vállát megütögeti). A csendes dobatást halk

verbális felszólítással (pl. „Megvoltál!”), is meg lehet erősíteni. Az ellenfélnek ilyenkor nincs

mérlegelési lehetősége, AZONNAL KI KELL ÁLLNIA a játékból (lásd 3. pont), de TILOS a

találatot hangosan jeleznie vagy társait egyéb módon figyelmeztetnie! Ilyen módon szemből

támadni TILOS és balesetveszélyes!

8. Fizikai kontaktus: a fejezet 7. pontjában ismertetett “csendes dobatást” leszámítva az

ellenfelek nem kerülhetnek semmilyen fizikai kontaktusba egymással! Fegyvert félreütni,

megérinteni, másikhoz játékoshoz hozzáérinteni TILOS!

9. Csalás, kezdő mentalitás: az airsoft-játék a becsületességen alapszik, ezért a csalókkal

szemben a játékszervezők és játékfelügyelők a legszigorúbban fognak eljárni! Csalni játékban

értelmetlen, hiszen az airsoft nem verseny, és előbb-utóbb mindenki tisztában lesz az illető

személyével, ami végül teljes kirekesztést von maga után. Nem éri meg!

Ne kiáltsunk azonnal csalót, ha ellenfelünk nem jelzi a szerintünk biztosnak vélt találatot.

Álljunk egészséges szkepticizmussal a teljesítményünkhöz. Hátha mégsem találtuk el. Láttuk

saját szemünkkel a becsapódást? Gondosan céloztunk, vagy csak arrafelé lövöldöztünk? Tüzelt

egyáltalán a fegyverünk? Mozgó vagy kisméretű célpontot, futó alakot könnyen elhibáznak a

gyakorlott játékosok is. A legkisebb gally, az aljnövényzet, és a szél is könnyedén eltéríti a

lövedéket. Egy bokor átlőhetetlen fedezéket jelenthet. Nagy lőtávolságnál úgy tűnhet, a lövedék

célba talált - valójában méterekkel előtte hullott a földre. Előfordulhat, hogy az adrenalin, az

intenzív testmozgás (futás), és a vastag öltözék miatt a játékos nem érezte, vagy nem hallotta

meg a találatot. Velünk is megeshet. Szóval feleslegesen ne panaszkodjunk, ne gyártsunk

összeesküvés elméleteket - különösen, ha kezdő játékosok vagyunk! Lőjjünk inkább újra. Ha

egyértelmű csalással találkozunk, kötelességünk a helyszínen jelenteni a Játékszervezőnek!

10. Sportszerű viselkedés: igyekezzünk minden körülmények között megőrizni a játék

tisztaságát, kulturáltságát. Ne átkozódjunk, ne keressünk kiskapukat a szabályok

“megerőszakolásával”, mert ezek rombolják a játékélményt. Ügyeljünk a természet megóvására,

kerüljük a szemetelést a pályán! Legyünk tisztában az érvényes szabályokkal. Tartsuk

tiszteletben a játékszervezők és felügyelők kéréseit, döntéseit, segítsük a munkájukat. A találatot

ne csak verbálisan, kézfeltartással is mindig jelezzük! A vitás kérdéseket, szabálytalanságokat

közvetlenül játék után, helyben beszéljük meg, jelentsük a szervezőknek! Sérelmek utólagos

felvetésének helye nincs!

Ha bizonytalanok vagyunk, hogy találatot kaptunk vagy sem, inkább álljunk ki. Ha két játékos

nagyon rövid időn belül (<2 másodperc) ér el találatot egymáson, mindkét fél álljon ki. Nagyobb

időeltérés vagy hátrányosabb pozíció esetén a „párbaj” vesztese azonnal szüntesse be a tüzelést,

ne éljen vissza a fönti illemszabállyal! Ha megadásra szólítanak fel minket, vegyük figyelembe,

hogy ellenfelünk a biztosnak vélt lövés helyett a békésebb megoldást választotta. Csak akkor

döntsünk a küzdelem folytatása mellett, ha indokolatlannak érezzük a felszólítást! Mindannyiunk

kötelessége csapattársait udvariasan figyelmeztetni a fegyelmezett, sportszerű viselkedésre!

11. Korhatár: a minimum életkorhatár tizenhat év, tizennyolcadik életévüket be nem töltött

személyek csak egy nagykorú játékos felügyelete mellett, írásos szülői engedéllyel (lásd

Melléklet) vehetnek részt a játékokon.

SZÓJEGYZÉK

AEG (Automatic Electric Gun) - elektromotorral meghajtott, önműködő airsoft légfegyver

AEP (Automatic Electric Pistol) - elektromotorral meghajtott, önműködő airsoft légpisztoly

Airsoft (vagy Softair) - műanyaggolyót kilövő légfegyver, vagy a vele űzött játék

Airsoft légfegyver – legfelebb 3.3 Joule torkolati energiájú légfegyver

ANSI Z87.1-2003 – USA munkavédelmi szabvány

Automata – sorozatlövő, önműködő airsoft fegyver, vagy tüzelési mód

BB - műanyag gömblövedék

CQB (Close Quarters Battle) - közelharc, épületharc

Csődugó - csőtorkolatba helyezhető vagy ráerősíthető, feltűnő színű biztonsági (lövésgátló) dugó

EN 166F – EU munkavédelmi szabvány

Félautomata - csak egyes lövések leadására képes airsoft fegyver, vagy tüzelési mód

Fps (feet / second) - sebesség mértékegység, láb / szekundum, 1 fps = 0.33 m/s

GBB (Gas Blow Back) - gázzal működő légpisztoly, a gáz egy része a szán mozgatására fordítódik

GBBR (Gas Blow Back Rifle) - gázzal működő légpuska, a gáz egy része a „zár” mozgatására fordítódik

Gearbox - AEG/AEP fegyverek fogaskerék-áttételes, dugattyús, villanymotoros meghajtószerkezete

Green gas - propángáz, szilikonolaj adalékkal (erősebb a HFC-134a-nál)

HFC-134a - elsősorban GBB pisztolyokhoz használt tetrafluoroetán gáz

Hicap tár - Kb. 200-nál több BB-t befogadó, kézi felhúzószerkezettel ellátott, nagykapacitású tár

Hopup - a BB lövedék repülését stabilizáló, lőtávolságot növelő, csőfarra erősített szerkezet

Ismétlőfegyver - olyan airsoft fegyver, aminél a kilövőszerkezet felhúzását, illetve a BB „csőre töltését”

is minden lövés előtt kézi erővel kell végrehajtani

Joule (J) - a lövedék energiájának mértékegysége

Kronó (Chronograph) - lövedék sebességét mérő, elektronikus készülék

Légfegyver – 7.5 Joule alatti torkolati energiájú, sűrített levegő vagy egyéb gázzal üzemeltetett, szilárd

lövedéket kilövő fegyver

Realcap tár – Realisztikus (éles fegyverrel megyegyző) kapacitású tár

Lowcap tár – Kb. 40-80db BB-t befogadó, alacsony kapacitású tár

Midcap tár – Kb. 80-200db lövedéket befogadó, közepes kapacitású tár

Motoros tár – villanymotoros felhúzószerkezettel ellátott nagykapacitású tár

NBB (Non Blow Back) - GBB pisztoly egyszerűbb változata, a szán nem mozog

PMR (Personal Mobile Radio) – polgári célra szabadon használható, kézi rádió adó-vevő

Realcap tár – Kb. 10-40db BB-t befogadó, „realisztikus” kapacitású tár,

Sátorvas - az elsütőbillentyűt (ravaszt) védő keret

Spring („Springes”) - kézi erővel működtetett rugós, ismétlő légfegyver

Taktikai pajzs – kifejezetten lövedékek felfogására épített, a játékszervező által jóváhagyott pajzs

Torkolati energia - lövedék csőtorkolati energiája (lövedék súlyának és sebességének függvénye)

Melléklet I.

JÁTÉKSZERVEZÉSI AJÁNLÁS

A játékszervezési ajánlás iránymutatóul, segédletként szolgál, hogy minél színvonalasabb

rendezvényeket bonyolíthassunk le.

1. Alapkövetelmények: airsoft játékot csak 18. életévét betöltött - alkohol vagy egyéb

cselekvőkészséget befolyásoló szer hatása alatt nem álló - személy bonyolítson le. A

szervezőnek tapasztalt, szabályokat pontosan ismerő személynek kell lennie, legkevesebb 8-10

nyílt szervezésű játékon való részvétellel a háta mögött. Javasolt, hogy gépjárművel,

mobiltelefonnal, internet eléréssel, elsősegély csomaggal, fluoreszkáló mellénnyel, és

légfegyverek sebességmérésére alkalmas eszközzel (“kronóval”) rendelkezzen. Harminc főnél

nagyobb létszámú játékok lebonyolításához minimum kettő szervező javasolt! Ötven főt

meghaladó létszámnál játékfelügyelőket (tapasztalt játékosokat) javasolt kijelölni, akik a

szabályok betartására ügyelnek, felvilágosítást, segítséget nyújtanak a résztvevőknek, és bíróként

dönthetnek bármilyen vitás kérdésben. Nagylétszámú rendezvénynél a szervezők ne vegyenek

részt a játékban, és biztosítsanak egészségügyi felügyeletet! (Elsősegély doboz, legalább

elsősegély tanfolyamot végzett személy, stb)

2. Játékszervező felelőssége: a játékkal kapcsolatos minden információ, különleges szabályok

játék előtt kihirdetése, térkép szétosztása, a résztvevők csapatokba osztása, és a játék

lebonyolítása. A játékszervezőnek a játék kezdetétől annak befejezéséig helyszínen kell

tartózkodnia, és a játékosok rendelkezésére állni. Neki kell eldöntenie a vitás kérdéseket, a

szabályokat megsértő személyeket figyelmeztetni, kizárni, vagy eltávolítani a pályáról. Szintén

feladata nem megfelelő játékkörülmények vagy balesetveszély esetén a játék felfüggesztése,

elhalasztása, vagy lefújása - az utóbbi esetben pedig a részvételi díj költségekkel vagy az eltelt

játékidővel arányos visszafizetése. Ugyancsak kötelessége a kezdő, tapasztalatlan játékosokat az

alapvető biztonsági szabályokról tájékoztatni. A szervező köteles hulladékgyűjtési lehetőségről

gondoskodni, a pályán található veszélyforrásokat jól láthatóan elkeríteni, megjelölni, vagy

megszüntetni, illetve ezekre a játék előtt felhívni a figyelmet!

3. Játékszervező nem felelős: a játékosok testi épségéért, vagyontárgyaiért, a játékosok által

gondatlanul vagy szándékosan okozott károkért - különösen a játékosok hanyagságáért, a

biztonsági szabályok megsértéséért, nem engedélyezett vagy illegális felszerelés önkényes

használatáért. A játékosok saját felelősségükre vesznek részt a rendezvényen, és saját

felelősségükre használják a játékterületen lévő tereptárgyakat, járműveket, épületeket!

4. Játék meghirdetése: a játékot legalább 1-8 héttel a lebonyolítás előtt javasolt az arra alkalmas

fórumon meghirdetni (elektronikus vagy nyomatott formában). A játékleírásban az alábbi

információkat érdemes feltüntetni:

- Játék elnevezése, helye, ideje

- Szervezők, felügyelők neve, elérhetősége

- Játék kezdete, időtartama, befejezése

- Helyszín megközelíthetősége (térkép)

- Részvétel feltételei

- Részvételi díj (mi foglaltatik benne)

- Minimális és maximális létszám

- Kötelező és javasolt felszerelés

- Különleges szabályok leírása

- Rádiócsatornák elosztása

- Játékosok beosztása

- Részletes játékleírás, program

- Játékterület térképe

- Magyar Airsoft Szabályzat elérhetősége

- Szülői engedély formanyomtatvány

(18 év alatt)

5. Jelentkezők regisztrálása: a jelentkezőket regisztrálni kell, és úgy beosztani, hogy az

összeszokott csapatok tagjai azonos oldalra kerüljenek - amennyiben ez nem borítja fel a

játékegyensúlyt. 18 év alatti személy jelentkezése esetén írásos szülői engedélyt, illetve a

kiskorúért felelősséget vállaló (játékban résztvevő) felnőtt nevét, telefonszámát kell elkérni. Ezen

felül az alábbi adatokra lehet szükségünk a jelentkezőktől:

- Név, csapat

- Fegyverkategória, teljesítmény

- Rendelkezik rádióval (igen/nem)

A jelentkezők listáját rendszeresen frissíteni kell. Amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el

a meghirdetett minimumot, illetve egyéb körülmények (időjárás, pálya állapota, technikai

problémák, stb.) nem teszik lehetővé a lebonyolítást, a rendezvényt legkevesebb 24 órával

korábban le kell fújni, vagy a játékkiírást a kisebb létszámnak megfelelően módosítani! Ha a

jelentkezők száma eléri a meghirdetett maximumot, zárjuk le a regisztrációt, és a létszámon

felülieket vegyük várólistára.

6. Feladatok a helyszínen: a szervezőnek minimum egy órával a játék kezdete előtt már a

helyszínen javasolt lennie. Nagyobb szabású rendezvény, rossz időjárás esetén érdemes már

előző nap szemlét tartani a pályán. A játékszervező fontosabb teendői közé tartozik:

JÁTÉK ELŐTT JÁTÉK UTÁN

- Próbahely kijelölése

- Védőfelszerelés ellenőrzése

- Fegyverek bemérése

- Kezdők tájékoztatása szabályokról

- Létszámellenőrzés

- Csapatok végleges beosztása

- Különleges szabályok ismertetése

- Játékmenet ismertetése

- Pályabejárás, térkép ismertetés

- Játék kezdetének kihirdetése

- Játék befejezésének kihirdetése

- Vitás kérdések eldöntése

- Eredmény összesítése, kihirdetése

- Szemét, talált tárgyak összegyűjtése

- Kellékek elszállítása, pályabontás

Melléklet II.

SEGÉDLET AIRSOFT FEGYVEREK BEMÉRÉSÉHEZ

A biztonságos játék egyik alapfeltétele a fegyverek teljesítményének rendszeres ellenőrzése. A

bemérést egy tapasztalt játékos (továbbiakban Kronómester) a helyszínen, lehetőleg minden

játék előtt végezze el, megfelelő lövedéksebességmérő készülékkel (kronóval). Javasolt olyan

készüléket alkalmazni, amely fényviszonyoktól függetlenül működik. A mérést a kijelölt

próbahelyen végezzük. Védőszemüveg viselése mindenkinek KÖTELEZŐ!

Javasolt felszerelés:

- Mérőkészülék

- Pótelemek, akku

- Állvány

- Papír, toll, résztvevők listája

- Torkolati energia táblázat

- MASZ szabályzat

- Tárak (pl. MP5, M16, G3, G36, AUG)

- .20 gramm súlyú BB

- BB gyorstöltő

- „Green gas” hajtógáz

- Azonosítójel (matrica, gyorskötöző, )

Mérés menete:

1. Játékos az ÖSSZES fegyverével, TELJESEN ÜRÍTETT (azaz tár eltávolítva és/vagy

kiürítve, gáztartály üres, csőben nincs lövedék) állapotban jelentkezik mérésre. A hopup-nak

játékra kész állapotban, a használt BB-hez beállítva kell lennie.

2. A méréshez legalább egy darab ÜRES tárat és a megfelelő gázt is biztosítania kell (gyárilag

feliratozott tárolóeszközben), amennyiben a Kronómester nem rendelkezik vele!

3. Mérés előtt meg kell győződni arról, hogy az eszköz TELJESEN ÜRÍTETT (lásd 1. pont), és

játékra alkalmas 6mm airsoft-légfegyver. Ha gázüzemű, akkor játékos által biztosított

hajtógáz típusát, gyártmányát is ellenőrizni kell. Szintén tisztázandó, ha a fegyver 1.7 Joule

fölötti teljesítményű, és ha .25 grammnál nehezebb BB-hez van beállítva.

4. A fegyver lövedékkel és gázzal megtöltését a Kronómesternek kell végeznie! Méréshez

KIZÁRÓLAG a saját .20 gramm súlyú, jó minőségű BB-jét használja! Javasolt, hogy a

Kronómester saját tárakat használjon a méréshez! Játékos által megtöltött fegyvert mérni

TILOS!

5. A Kronómester adjon le biztonságos irányba legalább 3-4 lövést. Ellenőrizze a normális

működést. A fegyver ALKALMATLAN bemérésre az alábbi esetekben (is):

- Jelentős mennyiségű kenőanyag vagy bármi más távozik a csövön át a lövedéken kívül

(olajban úszó csőtorkolat, csőszájfék, fröcskölés)

- Kevesebb vagy több BB-t lő ki a normálisnál (kihagyás, duplázás, csőből potyogás),

- Fegyvertípushoz képest abnormálisan alacsony vagy össze-vissza változó lőtáv,

- Lövedékek röppályája rövid lőtávon (20m), abnormálisan meredeken ível felfelé (45-

foknál több) vagy egyéb irányba. FIGYELEM! Nehéz lövedékhez beállított fegyverek

.20 BB-vel meredek röppályát fognak produkálni!

- Gáztartály hőmérséklete jelentősen alacsonyabb a környezeténél (várjunk 1-2 percet),

- A fegyverre sebességcsökkentő toldalék vagy hasonló alkalmatosság van szerelve.

A játékos a fegyver megtisztítása, kijavítása, megfelelő beállítása után jelentkezhet újra mérésre.

Mérésre alkalmatlan fegyver NEM VEHET RÉSZT A JÁTÉKBAN!

6. Mérésre ALKALMAS fegyver csőtorkolatát a kronóhoz minél közelebb, azzal párhuzamosan

kell pozícionálni. A Kronómester adjon le legalább 3 lövést a kronón keresztül. Ha

mindhárom lövés a megszabott maximum alatt van, a fegyver MEGFELELT. Ha a mérés

maximum alatti és feletti értékeket is mutat, alaposabb vizsgálatot kell végezni (újabb mérés,

azonos súlyú, más gyártmányú BB használata, másik mérőeszköz, stb). Kivételes esetben a

Kronómester tekintettel lehet a mérőkészülékek +/- 1-3% hibahatárára és a különféle BBgyártmányok

közötti szórásra. Ha a fegyver többszöri tesztelés után is a maximum felett

teljesít, TILOS a játékban résztvenni vele.

7. Kronómesternek a sikeres és sikertelen mérések eredményét is rögzítenie kell. A megfelelt

fegyvereket látható helyen, azonosító jelzéssel javasolt ellátni (pl. matrica, színes

kötözőszalag, stb). Javasolt, hogy az azonosító sérülésmentesen ne legyen eltávolítható, de

nem is károsíthatja a fegyvert.

8. Ha indokoltnak látja, a Kronómester oly módon is megjelölheti, lezárhatja a fegyvert, hogy

annak nagyobb teljesítményre állítását meggátolja (gyors rugó- vagy cilindercserélő

gearboxok, állítható teljesítményű gázüzemű fegyverek). Az azonosítót a játék végéig TILOS

módosítani, kicserélni, eltávolítani, vagy bármilyen módon visszaélni vele. Az erre irányuló

cselekmények azonnali kizárást vonnak maguk után! Az elvesztett, sérült azonosítót jelenteni

és pótolni kell!

9. A Kronómester játék közben is végezhet szúrópróbaszerű méréseket, ellenőrizheti az

állítható teljesítményű fegyvereket

Melléklet III.

NYILATKOZAT

Alulírott

…….…………………………………….……………………………………………………

(szülő/törvényes képviselő neve),

................................................................................................................................................

(lakcíme),

mint

………………………….……………………………………………………….(gyermek neve)

…………………………………………… (születési év, hónap)

törvényes képviselője, a gyermek airsoft játékon való részvételéhez hozzájárulok. Kijelentem,

hogy a gyermek egészséges, fizikailag terhelhető, és megfelelő védőfelszereléssel rendelkezik.

Jelen hozzájárulásomat az airsoft játék és a Magyar Airsoft Szabályzat (MASZ) ismeretében

adtam ki. A gyermek airsoft játékban való részvételéért a szervezőket felelősség nem terheli.

Dátum: ………………………………………..

……....…………………………………………….

Szülő, törvényes képviselő aláírása

……....…………………………………………….

Telefonszáma

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.